Coaching

Nic nie będzie działać, dopóki Ty nie zaczniesz

Maya Angelou

foto

 

Coaching to działanie.

​Działanie to zmiana.

 
Jako coach jestem Twoim osobistym wsparciem w Twoim własnym procesie zmiany. Pomagam Ci określić drogę do celu, który sobie wyznaczyłeś. Dbam o to, abyś dostrzegł i korzystał z najcenniejszego potencjału, który posiadasz - swojej wewnętrznej mocy i motywacji.

Jak pracuję

"...Dwa lata temu zdecydowałem się pobierać lekcje gry na pianinie. Jako ktoś już doświadczony w pobieraniu różnego rodzaju nauk oczekiwałem ćwiczenia skal, i lekcji z dużego czerwonego podręcznika. Ale jako początek każdej lekcji mój nauczyciel pytał: "Więc jak dzisiaj chcesz zakochać się w pianinie?"..."

Tak o lekcjach nauki gry na pianinie opowiada Albert Einstein ("Fizyka kobiety i skrzypce"). Anegdota ta wspaniale oddaje, w jaki sposób podchodzę do pracy z klientem. To ja staram się dorównać kroku Tobie i dostosować rytm swojej pracy, do Twoich celów, pragnień i tego, kim jesteś.

To Twoje poszukiwanie

Spotykamy się jako nieznajomi, każdy niesie w sobie tajemnicę. Nie odgadnę kim jesteś, może nigdy Cię nie poznam. Ufam jednak, że jesteś kimś, kogo sam stworzyłeś, że posiadasz piękno i głębię, które są największymi skarbami Ziemi. Składam Ci więc obietnicę: nie narzucę Ci żadnej maski ale zaproszę abyś stał się sobą, bez lęku i wstydu. Otworzę dla Ciebie miejsce w świecie i pomogę je wypełnić autentycznym powołaniem. Będę Ci wierny tak długo, jak długo trwać będzie Twoje poszukiwanie.

Theodore Roszak

Co możemy dla Ciebie zrobić, abyś poczuł swoją wewnętrzną siłę?

>> <<